Sanallaştırma

Bilişim Teknolojilerinin iş ortamlarında gittikçe daha yoğun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan sunucu (server) sayıları da artış göstermekte. Diğer yandan da dünyada üretilen veri kapasitesi her yıl iki kat gibi inanılmaz bir hızla büyüyor. 10 yıl gibi bir sürede kapasite ihtiyacı binlerce kat arttı. KB seviyelerinden PetaByte seviyelerine gelindi. 

Bu gelişmeler, çok önemli iki ihtiyacı da beraberinde getirdi; daha fazla sunucu aslında daha fazla enerji, daha fazla altyapı gereksinimi, daha büyük UPS, daha büyük jeneratör, daha fazla soğutma, daha çok fiziksel alan gereksinimi ve daha fazla teknik yönetim ihtiyacı anlamına geliyor. Diğer yandan bu sunucular üzerinde barındırılan tüm verileri aynı anda güvenli, sürekli ve performanslı halde tutmak gerekiyor.

Bu ihtiyaçlara çok etkili bir çözüm üretildi : Konsolidasyon, yani Sunucuların ve Verilerin bir arada toplanması. Sunucu ve Veri Konsolidasyonu bir arada kullanılabildiği gibi, birbirilerinden bağımsız olarak da uygulanabilmektedir. 

Sunucu Konsolidasyonu : Sanallaştırma Çözümleri 

Sunucu sanallaştırma, tek bir fiziksel donanım üzerinde aynı anda birden fazla sunucu işletim sisteminin çalıştırılmasına olanak tanıyan teknoloji mimarisinin genel adıdır. Bu işlem, bir Sanallaştırma Yazılımı (Hypervisor) marifeti ile sağlanır. Sunucu donanım kaynaklarını üzerine yüklenen işletim sistemlerine ihtiyaçları oranında en etkin şekilde paylaştırma işini yerine getiren Hypervisor, yüklenen her bir sanal işletim sistemini ve üzerindeki tüm ayar ve uygulamaları “tek bir dosya” olarak tutar. Bu sayede, bir sanal işletim sistemini sadece kopyalanarak başka bir hypervisor üzerinde çalıştırılması mümkün hale gelir. Bu dosyaların (sanal işletim sistemlerinin) Storage üzerinde barındırılması ile iki dünyanın (Veri Depolama ve Sanallaştırma) bir arada kullanıldığı en mükemmel çözüme; donanım bağımsız kesintisiz sunucu hizmetine ve veri sistemine ulaşılmış olunur. 

Sanallaştırmanın getirdiği avantajlar;

AnkaTech, sunucu kapasitesini en yüksek verimle kullanma ve merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama olanağı sağlayan sanallaştırma teknolojilerini projelendirmektedir.

BUY NOW