İş Sürekliliği

İş Sürekliliği (Business Continuity)

Değişen dünya düzeni ve iş yapma şekilleri, iş sürekliliğini işletmelerin önemli bir ihtiyacı haline getirmiştir. AnkaTech her ölçekteki iş sürekliliği ihtiyaçlarını kendini kanıtlamış ürünler ve deneyimi ile sağlamaktadır.

Verilere her istendiğinde erişimin sağlanması, kritik önem taşıyan sistemlerin korunması ve kurtarma maliyetlerinin, iş riskleri ve bilgilerin taşıdığı değerler temel alınarak sıralamaya alınması gerekmektedir. 

Kurumların kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak ya da kesinti durumunda yeniden çalışır hale getirmek için gerçekleştirilen iş sürekliliği çalışmaları, sürekli değişen iş gereksinimlerini anlamaya yönelik bir anlayışla, planlama ve tasarımdan uygulama ve yönetime kadar her aşamada yol göstermektedir. İş sürekliliğinin temelinde kurum tarafından belirlenen politikalar, standartlar ve prosedürler yer almaktadır. Sonrasında ise tüm sistemin tasarımı, uygulaması, desteği ve bakımı bu temellere bağlı olarak yapılandırılmalıdır. Ancak bu şekilde bir kurum için iş sürekliliği sağlanabilmektedir. 

Temel olarak sağladığımız çözümler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

BUY NOW