Çözümlerimiz

01

Network Çözümleri

Günümüzde hızla gelişen iletişim ve ağ teknolojileri, özel sektör işletmeleri ve kamu kuruluşları için iş süreçlerinde optimum maliyet ve yüksek verimlilik sağlayarak rekabet avantajı elde etmenin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

02

Sanallaştırma

Bilişim Teknolojilerinin iş ortamlarında gittikçe daha yoğun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan sunucu (server) sayıları da artış göstermekte. Diğer yandan da dünyada üretilen veri kapasitesi her yıl iki kat gibi inanılmaz bir hızla büyüyor.

03

Veri Depolama

Günümüz iş dünyasında bilgi en önemli konudur. Bu bilgilerin nerede, nasıl tutulduğu, güvenilir olup olmadığı, bilgiye erişimin hızı, boyutu sürekli artan bilgilerin yönetimi, bilgilerin her zaman erişilebilir olması konuları, kurumların depolama ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemektedir. 

04

Microsoft Teknolojileri

Microsoft’un başarısı geliştirdiği metodolojilere dayanır. Microsoft Solutions Framework (MSF) veMicrosoft Operations Framework (MOF), Microsoft’un çözüm ve operasyonel uyarlamalarının hangi yöntem ve aşamalarda yapılacağını belirleyen metodolojileridir.

05

Sunucu Çözümleri

AnkaTech ihtiyaçlarınız ve gereksinimleriniz doğrultusunda sunucu çözümleri üretmekte, katma değerli hizmetler sağlamaktadır. Entegre edilebilen ve yüksek verimliliği hedefleyen üretici ve uygulama bağımsız anahtar teslim projeler gerçekleştirmektedir. 

06

İş Sürekliliği

Değişen dünya düzeni ve iş yapma şekilleri, iş sürekliliğini işletmelerin önemli bir ihtiyacı haline getirmiştir. AnkaTech her ölçekteki iş sürekliliği ihtiyaçlarını kendini kanıtlamış ürünler ve deneyimi ile sağlamaktadır.

07

Felaket Anlama

BT altyapınızı sadece iç ve dış saldırılara karşı korumanız yetersiz kalabilir. Doğa saldırılarına karşı da etkili bir koruma kalkanı geliştirmeniz gerekmektedir. 

08

Yedekleme Çözümleri

Veri yedeklemesi (Backup), veri yaşam döngüsünün en önemli aşamasıdır. Hangi verinin hangi sıklık ve yöntemle yedekleneceği, yedeklenen verinin hangi koşullarda saklanacağı doğru bir şekilde belirlenmelidir. Yedeklerden geri dönüş senaryolarının iyi planlanması gereklidir.

BUY NOW